Loopbaanbegeleiding

We doen het samen!

De Verbeelding richt zich op Zandvoorters met een beperking, multi-problematiek of een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit doen wij door u een loopbaantraject aan te bieden: stapsgewijs, van werkplek naar werkplek, groeiend naar (on)betaald werk past. Wij werken nauw samen met sociaal betrokken ondernemers en organisaties in Zandvoort die kandidaten een werkplek bieden om werkervaring op te doen en te leren.

Werken in het magazijn

Loopbaantraject: in haalbare stappen vooruit!

Na aanmelding maakt de jobcoach van De Verbeelding een afspraak met u voor een intakegesprek. Samen inventariseren we de wensen en mogelijkheden en samen stellen we een loopbaantraject op. De meeste kandidaten starten binnen een week na het intakegesprek op hun de eerste werkplek. Dit gebeurt in goed overleg met alle betrokkenen en met goede begeleiding van onze kant. Periodiek kijken we of de werkzaamheden en werkplek nog bij u passen of dat er een stap vooruit kan worden gemaakt.

Wilt u meer informatie of meedoen?

Bel of mail ons voor informatie of een afspraak. Kijk op onze contactpagina.

Niet uitstellen, maar doen!

Veel kandidaten hebben lang niet gewerkt. Hoe eerder zij aan de slag gaan, hoe beter het voor hen is.
Want werken is veel meer dan geld verdienen. Werken zorgt voor structuur in iemands leven en meer sociaal contact. Het biedt nieuwe kansen op ontwikkeling en maakt dat zij weer meedoen in de maatschappij. Vandaar ons motto: niet uitstellen, maar doen!

Werken in de bibliotheek

Jobcoach helpt de kandidaat en werkgever

Elke kandidaat krijgt een eigen jobcoach toegewezen. De jobcoach denkt mee over eventuele aanpassingen op de werkplek of aangepast werk en begeleidt u op de werkvloer zo vaak als nodig is.
De jobcoach is ook de vraagbaak en achterwacht van de werkgever, bijvoorbeeld als er problemen zijn of bij ziekte. Zij geeft hen informatie over (het omgaan met) de kandidaat, denkt mee over oplossingen en regelt praktische zaken. De jobcoach werkt nauw samen met alle betrokken partijen, bijvoorbeeld zorgprofessionals, behandelaren, Kontext en Werkplein.