Zo werken wij

De Verbeelding ontwikkelt Zandvoorters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dat doen wij door hen ontwikkeltrajecten te bieden: stapsgewijs, van werkplek naar werkplek, ontwikkelen zij zich naar (betaald) werk dat bij hen past. Wij werken nauw samen met Zandvoortse ondernemers en organisaties die hen een werkplek willen bieden om te leren en werkervaring op te doen. Dat werk kan variëren van arbeidsmatige dagbesteding tot en met betaald werk.

151117 schoonmaak

Niet uitstellen, maar doen!

Veel kandidaten hebben lang niet gewerkt. Hoe eerder zij aan de slag gaan, hoe beter het voor hen is. Want werken is veel meer dan geld verdienen. Werken zorgt voor structuur in iemands leven en meer sociaal contact. Het biedt nieuwe kansen op ontwikkeling en maakt dat zij weer meedoen in de maatschappij. Vandaar ons motto: niet uitstellen, maar doen!

Geen vacature? Jobcarving of functiecreatie

Uw werkplek hoeft geen bestaande vacature te zijn. Meestal bedenken wij samen met werkgevers een extra functie of extra werkplek waar alle betrokkenen profijt van hebben. Zoals een functie met taken waar andere medewerkers niet aan toekomen. Of werkzaamheden die anders te lang blijven liggen.
Wij denken daarover graag met u mee.

Loopbaantraject: in haalbare stappen vooruit

Wij inventariseren de mogelijkheden en wensen van een kandidaat en stellen samen met hem of haar een loopbaantraject op. Wij zorgen dat kandidaten snel aan de slag kunnen op hun eerste werkplek.
Dat gebeurt in goed overleg met alle betrokkenen en met goede begeleiding van onze kant. Periodiek kijken we of de werkzaamheden en werkplek nog bij de kandidaat passen of dat hij of zij een stap vooruit kan maken.

Jobcoach helpt u en de kandidaat

Elke kandidaat krijgt een eigen jobcoach toegewezen. De jobcoach denkt mee over eventuele aanpassingen op de werkplek of aangepast werk en begeleidt de kandidaat op de werkvloer zo vaak als nodig is.
De jobcoach is ook uw vraagbaak en achterwacht, bijvoorbeeld als er problemen zijn of de kandidaat ziek is. De jobcoach geeft u informatie over (het omgaan met) de kandidaat, denkt mee over oplossingen en regelt praktische zaken voor u.

Wilt u meer informatie of meedoen?

Neem contact op met De Verbeelding of met de jobcoaches van De Verbeelding.


De Verbeelding-Zandvoort Copyright © 2022. All Rights Reserved - privacyverklaring