U heeft een kandidaat

De Verbeelding ontwikkelt Zandvoorters met een beperking, multi-problematiek of een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Wij bieden uw kandidaten een loopbaantraject op maat waarin zij - op hun eigen niveau en in hun eigen tempo - in een reguliere werkomgeving werkervaring opdoen en zich ontwikkelen. Met als uiteindelijk doel het vinden van passend (on)betaald werk.

werken in de bouw kl

De Verbeelding zorgt ervoor dat uw kandidaten snel aan de slag kunnen. Onze jobcoaches begeleiden hen op de werkvloer en zijn vraagbaak en achterwacht voor de werkgevers. Lees meer over onze werkwijze

Wij bieden kandidaten diverse soorten werkplekken:

Werkstages
Werkervaringsplekken
Arbeidsmatige dagbesteding
Begeleid betaald werk

Wie zijn onze kandidaten?

Onze kandidaten zijn Zandvoorters met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische handicap of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een zeer diverse groep mensen. Wij kennen hen persoonlijk en weten wat zij al kunnen en nog kunnen leren. Voor elke kandidaat zoeken wij het best passende aanbod. Dat loopt uiteen van eenvoudige, repeterende werkzaamheden tot en met complexe werkopdrachten en alles daartussenin.

Daarom verwijst u deze Zandvoorters door naar De Verbeelding:

  • U wilt hen helpen om hun loopbaanmogelijkheden te vergroten.
  • U ondersteunt onze visie dat snel starten en stapsgewijs leren en ervaring opdoen in een reguliere werkomgeving de kans op een baan of succesvolle re-integratie vergroot.
  • Wij nemen de tijd voor kandidaten en zoeken voor hen het best passende aanbod.
  • Sociaal betrokken werkgevers en ondernemers in Zandvoort die werkplekken willen bieden, weten ons te vinden en wij hen: onze samenwerkingspartners in Zandvoort.
  • Elke kandidaat krijgt een jobcoach die hen begeleidt op de werkvloer en meedenkt over eventuele aanpassingen (jobcoaching, opbouw werkzaamheden, aangepaste werkplek).
  • Onze jobcoach instrueert de werkgever en directe collega’s en is goed bereikbaar als hun vraagbaak en achterwacht.
  • Wij werken nauw samen met zorgprofessionals en behandelaren van kandidaten.
  • De Verbeelding denkt met u en kandidaten mee, bemiddelt snel en regelt alles.

Meer informatie?

Download onze folder voor verwijzers, vul ons contactformulier in of bel of mail met ons team.

De Verbeelding begeleidt Zandvoorters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar (on)betaald passend werk. Dat doen wij samen met onze Zandvoortse partners: werkgevers, ondernemers, opleiders, zorgaanbieders en de gemeente Zandvoort.


De Verbeelding-Zandvoort Copyright © 2018. All Rights Reserved - privacyverklaring