Feestelijke start Buurtbedrijf Zandvoort

Met het schroeven van het bordje ‘Buurtbedrijf’ op de elek­trische bakfiets van Buurtbedrijf Zandvoort hebben wet­houders Gerard Kuipers en Gert-Jan Bluijs het feestelijke startschot gegeven van dit nieuwe project. Tijdens een goedbezochte bijeenkomst op maandag 19 juni in het café van de Blauwe Tram werd feestelijk stilgestaan bij de ont­wikkeling van het buurtbedrijf Zandvoort dat onderdeel is van De Verbeelding.

Twee jaar geleden startte De Verbeelding als Zandvoorts ant­woord op de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteu­ning en de Participatiewet. De Verbeelding en het buurtbedrijf richten zich op Zandvoorters die willen werken en die een grote afstand tot de arbeidsmarkt heb­ben. Zowel de Verbeelding als het buurtbedrijf zijn ontwikkeld met subsidie van de provincie Noord Holland. Op dit moment zijn circa 20 Zandvoorters actief via het buurtbedrijf. Zij werken onder begeleiding aan het verbeteren en ontwikkelen van hun arbeids­vaardigheden, door het uitvoeren van verschillende productiewerk­zaamheden, door het onderhou­den van tuintjes van ouderen in sa­menwerking met Pluspunt of het onderhouden van het mountain­bike pad van PWN. De activiteiten zijn divers en wisselend, er wordt gekeken naar wat de talenten van mensen zijn en wat ze willen leren. De bedoeling is dat de kandidaten de stap maken naar werk om op die manier weer in te stromen op de arbeidsmarkt en deel te nemen aan de maatschap­pij.

Heeft u vragen of ideeën voor werkzaamheden voor het buurt­bedrijf of wilt u gewoon eens infor­meren wat de mogelijkheden voor u kunnen zijn? Neem dan contact op met De Verbeelding via info@ deverbeelding-zandvoort.nl of bel 023-5740226. Of loop gewoon eens binnen in de Blauwe Tram. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn medewerkers daar aan het werk op de eerste verdieping. Meer informatie over De Verbeelding op www.deverbeelding-zandvoort.nl.

Comments are closed

Laatste nieuws